Lesní školka Beorunka v šablonách III –

cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ