První říjnový den jsme vyrazili na velkou výpravu do Muzea stavitelství, které se nachází v  městečku Plasy. Cestou jsme dokonce pod vrstvou hlíny na cestě objevili jakýsi kameninový střep s vyrytými čísly a dalšími znaky a na chvíli se cítili jako opravdoví archeologové. Před muzeem jsme si nejprve na dekách na travnaté ploše dali svačinku a poté jsme zamířili do dílniček vedle muzea, kde jsme si mohli na pracovních stolech pomocí různých nástrojů a pomůcek (paliček, vrtaček, pilek, smirkových papírů aj.) ze dřeva vyrobit ježka, domeček nebo autíčko.  Po náročné práci jsme se posilnili obědem a přesunuli se do blízkého objektu muzea, kde jsme mohli zkoušet otevírat různé zámky, stavět z dřevěných kostiček či pěnových cihel, skládat dřevěné obrazce nebo si odpočinout, protože nás ještě čekala dlouhá cesta zpátky na nádraží. Byl to den plný nových zážitků.

     Dřevo nás provázelo i v následujících dnech. Dělali jsme časté výpravy do lesů mezi stromy, přemýšleli jsme nad tím, co vše je vyrobeno ze dřeva, jak nám dřevo slouží, v chladných ránech jsme přikládali dřevo na oheň, abychom se zahřáli, lezli jsme na stromy, šplhali mezi nimi po lanech, hráli hry se šiškami, sbírali listy a z nich vytvářeli kytice nebo jsme nalepili listy na papír    a dokreslili listové skřítky. Předškoláci zkoušeli domalovat druhou polovinu rozstřižených listů různých tvarů. Při odpočinkovém čtení jsme se zaměřovali na pohádky z korun stromů, ale také jsme zažili přímo v lese, v hledišti tvořeném kořeny vyvráceného stromu, pohádku o Otesánkovi.

     V dalších týdnech jsme se více zaměřili na tělo. Zopakovali jsme si pojmenování různých částí těla, všímali jsme si, co máme společného a čím se lišíme, vyráběli jsme postavičky z kaštanů, ale i z různých lesních přírodnin (klacíků, mechu, kůry, kamínků aj.). Také jsme skákali panáka a hráli různé pohybové hry, abychom si svá těla pořádně protáhli.

     Konec měsíce jsme uzavřeli tématem rodina a také vyvěšením státní vlajky.  Během října jsme společně s rodiči zkrášlili naši školku. Doštukovali jsme domeček, spravili kotce pro morčátka, vyřezali lísky a rozřezali dřevo. S Jankem jsme také uskutečnili výpravu po lese uklidit odpadky.  V naší školce jsme také tvořili v Ateliéru  s malířkou Sam. Zkoušeli jsme tiskat akrylovými barvami na látku. S Libuškou jsme dělali keramiku.