Nejčastěji kladené otázky

Není dětem v zimě venku zima?

Díky programu, který je přizpůsoben aktuálnímu počasí a vhodné kombinaci oblečení, je zajištěný celodenní tepelný komfort. V případě potřeby se děti mohou ohřát u ohně nebo v teplém zázemí. V terénu s sebou děti mají teplý čaj v termosce, průvodce nosí deku (zatím jsme ji nikdy nepotřebovali).

Přijímá Vaše školka i děti, které jsou neočkované?

Do školky přijímáme děti, které prokážou, že jsou očkované dle platného očkovacího kalendáře nebo jejich rodiče prokážou, že mají udělenou výjimku z důvodů kontraindikace. Předškoláci jsou od povinnosti povinného očkování osvobozeni.

Jsou děti z lesních školek méně nemocné?

Lesní školky fungují v ČR teprve několik let. Za tak krátkou dobu a z tak malého množství respondentů nelze žádnou statistickou metodou průkazně statisticky změřit, že děti z lesních školek jsou méně nemocné tak, aby výsledek nebyl zkreslený. Nicméně ze sedmileté praxe v naší školce jsme vypozorovali určité zákonitosti v nemocnosti. Děti bývají zpravidla nemocné poslední týdny před Vánocemi, kdy na celou rodinu doléhá zimní únava a stres spojený s přípravami na Vánoce. V průběhu roku zaznamenáváme nízkou nemocnost. Častěji jsou nemocné děti, které svou docházku kombinují s klasickou školkou. Úrazovost je minimální. Za sedm let praxe jsme měli dva vážné úrazy. Většinou ošetřujeme drobné oděrky a říznutí.

V zahraničí fungují lesní školky už déle. Existují rozsáhlé studie o tom, že děti, které se pohybují celý den venku jsou více odolné vůči onemocnění. Touto problematikou se podrobně zabývá: Stephen Kaplan (profesor Psychologie, Michigan, USA); Frederika Martensson (psycholožka životního prostředí, Švédsko); švédský biolog a krajinný architekt Dr. Patrik Grahn.

Je lesní školka jen pro elitu?

Osobně si myslíme, že ne. Z naší praxe vnímáme, že je to spíše otázkou priorit. Jedna maminka samoživitelka oželela všechna materiální lákadla pro svou dceru a dopřála ji docházku k nám. Oblečení lze většinou obstarat z druhé ruky nebo funguje systém vyměňování mezi rodiči. Společně s ostatními školkami pracujeme na tom, aby pobyt v lesní školce byl pro průměrnou českou rodinu dosažitelný, a aby se na jeho financování více podílel stát. Je to otázka budoucnosti Lesních školek v celé ČR.

Krom toho naše Lesní mateřská škola nabízí velkou přidanou hodnotu:

– individuální přístup a větší prostor pro rozvoj kreativity

– zdravé prostředí podporující odolnost dětí

– podpora etického přístupu k přírodě a k lidem (principy kvalitního a udržitelného života )…

Vzdělávání v naší školce zaměřené na nemateriální hodnoty ušetří rodinám tisíce za nákupy drahých hraček a konzumně orientovaných lákadel pro děti.

Nabízí LMŠ dostatečnou vzdělávací kvalitu? Není to jen „o hraní a běhání po lese“?

Naši průvodci nabízejí nejen odpovídající kvalifikaci, ale i životní a pracovní zkušenosti z řady různých oborů lidské činnosti. Právě rozhled a životní zkušenosti našich průvodců jsou jednou z kvalit, na které jsme hrdí, a kterým nepochybně také vděčíme za naše úspěchy a dobré jméno. Jak u dětí či jejich rodičů, tak v rámci komunity, která naši školku obklopuje a fandí jí. Školka má propracovaný pedagogický koncept, který je každoročně podroben revizi. Základ zůstává stabilní – být co nejvíce venku a učit se prožitkem.

Není to nebezpečné?

Neexistuje důkaz o větším ohrožení (úrazovosti) dětí v LMŠ oproti jiným vzdělávacím institucím.

Máme krizový plán, jsme pravidelně školeni v rámci kurzů první pomoci, bezpečnosti práce, hygieny.

Garantujeme schopnost vyhodnotit míru rizika té či oné činnosti pro naše svěřence, aniž bychom jim zároveň omezovali prostor nutný pro vlastní realizaci.