Ceník

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

Ceník platný od září 2022

model docházky8:00-16:00 h
pětidenní6 282 Kč
třídenní4 188 Kč
dvoudenní3 049 Kč

Od září 2022: Jednorázová návštěva školky 380 Kč na celý den.

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka.

Individuální vzdělávání:

 Ve školním roce 2022/2023 přijímáme celkem 4 děti do individuálního vzdělávání.

 Cena spojená s administrativou, vedením a konzultací předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 2023/24 – 4 360 Kč.

(v ceně je zahrnuta konzultace s pedagogem v rozsahu 2 hodin, jednodenní pobyt v naší školce včetně oběda pro dítě i oba rodiče, materiály k  přípravě dítěte do školy, administrativa spojená s vedením předškoláka v individiálním režimu).

Stravné

Strava (oběd ) činí 61,- Kč na den plus paušál za dopravu dle docházky. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu zajišťují rodiče.

Typ docházkypaušál za dopravu za 1 měsíc
2 denní docházka155,-
3 denní docházka233,-
5 denní docházka388,-


Oběd je možné odhlásit do 12:00 hodin předchozího dne, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky, nebo oběd využije náhradník.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Takové výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet  Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.. Dále se platí záloha ve výši dvou měsíčního školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní mateřké školy (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně do 8h ráno je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní mateřské školy, a to v témže nebo následujícím měsíci.