Ceník

Provoz Lesní školky Berounka v současné době z větší části hradí rodiče.

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

Ceník platný od září 2021

model docházky8:00-16:00 h
pětidenní6 520 Kč
třídenní3 826 Kč
dvoudenní2 785 Kč

Jednorázová návštěva školky rodiny, která u nás má děti – 350 Kč na celý den.

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka.

Individuální vzdělávání

 Ve školním roce 2021/2022 přijímáme celkem 4 děti do individuálního vzdělávání.

 Cena spojena s administrativou a konzultací předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 4000 Kč.

(v ceně je zahrnuta konzultace s pedagogem v rozsahu 2 hodin, jednodenní pobyt v naší školce včetně oběda pro dítě i oba rodiče, materiály k  přípravě dítěte do školy)

Stravné

Strava (oběd ) činí 60,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu si zajišťují rodiče mezi sebou sami.

Oběd je možné odhlásit do 7:00 hodin ráno, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Takové výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet  Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.. Dále se platí záloha ve výši dvou měsíčního školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně do 8h ráno je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní mateřské školy, a to v témže nebo následujícím měsíci. U celotýdenní docházky, v případech, kdy absence dítěte přesahuje 5 pracovních dní po delší dobu, je možná individuální  domluva.