Ceník

Náklady spojené s plněním smlouvy o předškolním vzdělávání jsou stanoveny s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky.

ceník platný od září 2024

model docházky (8:00 – 16:00 h)cena za 1 měsíc
třídenní4 690,- Kč
čtyřdenní5 880,- Kč
pětidenní7 030,- Kč

Jednodenní docházka: 426,- Kč

Ve školním roce 2024/2025 přijímáme celkem 4 děti do individuálního vzdělávání.

 Cena spojená s administrativou, vedením a konzultací předškoláků v individuálním režimu vzdělávání je za celý školní rok 2024/25 – 4 883,- Kč.

(v ceně je zahrnuta konzultace s pedagogem v rozsahu 2 hodin, jednodenní pobyt v naší školce včetně oběda pro dítě i oba rodiče, materiály k  přípravě dítěte do školy, administrativa spojená s vedením předškoláka v individuálním režimu).

Sourozenci uplatňují 10% slevu na docházku do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka.

Stravné

Strava (oběd ) činí 61,- Kč na den plus paušál za dopravu dle docházky. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Odpolední svačinu zajišťují rodiče.

model docházkypaušál za dopravu za 1 měsíc
třídenní233,-
čtyřdenní311,-
pětidenní388,-

Oběd je možné odhlásit do 12:00 hodin předchozího dne, jinak propadá stravné, popřípadě si pro oběd můžete dojet do školky, nebo oběd využije náhradník.

Číslo účtu pro hrazení nákladů spojených s plněním smlouvy  o předškolním vzdělávání: 2000 302 796/2010

Tyto náklady nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Takové výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Školkovné se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet  Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s.. Dále se platí záloha ve výši dvouměsíčního školkovného.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesní mateřské školy (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně do 8:00 h ráno je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacita Lesní mateřské školy, a to do 60 dnů od vzniklé absence.