O nás

Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka

„Považujeme setkání s přírodou za základní lidskou potřebu člověka. Je důležitou podmínkou pro tělesný, duševní i duchovní vývoj. Chráníme dětství.“ 

V čem jsme vzácní…

Jsme vzácní naším přístupem k dětem. Každý z našeho týmu je jiný, ale všechny nás spojuje naše láska k přírodě a touha vytvářet pozitivní budoucnost, nám i dětem – skrze nás, skrze děti, s dětmi. Pracujeme srdcem a vytváříme dětem láskyplné prostředí a bezpečné hranice v prostředí přírody, která skýtá nekonečno možností a příležitostí. Vytváříme prostor pro osobní růst a využití potenciálu každého dítěte. V našich snahách a záměrech nám pomáhá nádherné okolí naší školky, kterým je Přírodní park Horní Berounka a také naše unikátní zázemí, Slamáček, kde můžeme vždy načerpat síly pro další učení, objevování, dobrodružství. 

Přínosy pobytu v lesní mateřské škole:

  1. Rodiče, děti a tým školky – všichni jsme součástí společenství a vzájemně se podporujeme, dáváme dětem zažít pocit sounáležitosti.
  2. Přirozený pohyb v přírodě podporuje zdravé budování sebedůvěry a důvěry ve své schopnosti.  
  3. Pravidelný a dlouhodobý pobyt venku příznivě působí na imunitní systém. 
  4. Děti prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů. 
  5. Učí se hrou a smyslovými zážitky v souladu se svými aktuálními potřebami.
  6. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky aktuálního rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
  7. Při hře v přírodě přirozeně rozvíjí svou fantazii.
  8. V malé skupině 13 dětí se každému dostane skutečně individuálního přístupu.
  9. Děti dostávají nástroje k řešení konfliktů, postupně a přirozeně se je učí řešit samy.
  10. Zdolávání nerovného terénu pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace, nabízí dítěti objevit zcela přirozeným způsobem hranice svých sil.