Na začátku června jsme zaměřili pozornost na ptactvo. Pokoušeli jsme se rozeznávat různé ptačí zvuky, pozorovali jsme ptáky ve školce i v lese. Na některých výpravách jsme míjeli stromy s hnízdy strakapoudů, v nichž bylo slyšet štěbetání mláďat a když jsme se dostatečně vzdálili, bylo možno zahlédnout i jejich rodiče s potravou. Hráli jsme ptačí pexeso, vyráběli obrázky ptáků nalepováním kousků látek, malovali jsme ptáčky na stromě a abychom se taky trochu protáhli, hráli jsme hru „na kukačku“. Učili jsme se ptačí básničky, hledali ptáky ukryté v hádankách, při odpočinku jsme četli pohádky s ptačí tématikou a na závěr týdne jsme vyrazili na procházku s ornitologem, od kterého jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Dále jsme si procvičovali různé smysly. Nejprve jsme zkoušeli hrát sluchové pexeso, nebo jsme určovali zvuky různých věcí dle sluchu. Velmi nás také bavilo zkoušet zvuky různých hudebních nástrojů.

Potom jsme vyráběli krasohled, skládali puzzle, stavěli stavby dle obrázku, poznávali věci schované v pytlíku jen podle hmatu. Zbyl nám i čas na glazování keramiky.

Jindy jsme zas vyráběli léčivé a voňavé sirupy nebo jsme zkoušeli hádat dle vůně hádat, co je ukryto v jednotlivých lahvičkách.

Díky přívětivějšímu počasí jsme během června několikrát vyrazili na výpravu již před svačinou a tak jsme měli možnost navštívit i vzdálenější lokality. V polovině června jsme si dali ranní sraz až u Drahotínského rybníka a poté co jsme jej obešli kolem dokola, pokračovali jsme po cestě a pěšince lesem až pod Věžku a pak ke školce. Největší výpravou ale byla výprava vodácká, která proběhla o posledním červnovém víkendu na řece Berounce, v úseku Liblín -Zvíkovec, s hojnou účastí dětí a jejich rodičů.

Kromě ornitologa jsme měli ještě několik zajímavých návštěv v tomto měsíci. Již po několikáté nás pro velký úspěch navštívila tanečnice Lenka Jíšová a také k nám zavítala, i se svým dílem, další umělkyně – malířka a spisovatelka Martina Šimková. A předposlední den školky jsme ve školce přivítali pana kuchaře ze školní jídelny Plzeň-Bory, pod jehož vedením si děti sami přichystali odpolední svačinu.

Letošní červen byl měsíc plný zážitků. Ale každý měsíc jednou skončí a stejně tak i každý školní rok. A tak jsme poslední den v červnu začali již během dne chystat školku na odpolední velkou slavnost s pasováním předškoláků na školáky, velkým loučením, tančením a bubnováním, a závěrečným posezením u ohně. Bc. Alžběta Kalinová