Pro uchazeče

Pro uchazeče

Blíže se s naší školkou můžete seznámit na Dni otevřených dveřích 19. 4. 2021.

Zápis do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka proběhne dne 3. 5. 2021 a 5.5. 2021, vše potřebné k zápisu najdete zde: https://www.lesniskolkaberounka.cz/events/zapis-do-lms-berounka/

Kritéria přijetí: 

  1. věk – resp. zralost dítěte pro předškolní docházku 

Děti do dvou let- nepřijímáme, 2-3 roky = 10 bodů, 3-4 = 40 bodů, 5-6 = 20 bodů

  1.  model docházky (počet dní) – celotýdenní = 50 bodů, třídenní = 40 bodů, dvoudenní = 20 bodů
  2. sourozenci již docházejících dětí do LMŠ = 40 bodů
  3. zájem rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami, děti z letní školky = 20 bodů
  4. vzdálenost bydliště (Přednostně přijímáme děti z bližších lokalit, popřípadě přednost mají děti z lokalit, kde už bydlí stávající děti, důvodem je nižší ekologická stopa, méně času stráveného v autě, možnost spolujízd rodičů) = 10 bodů
  5. průvodci po konzultaci s pedagogem mohou některým dětem dát přednost před jinými z důvodu doplnění určitých složek skupiny k naplňování vzdělávacích cílů (např. Pokud  bude ve skupině převládat více kluků, budou preferovat přijetí holčičky. Pokud bude ve skupině málo starších dětí, budou preferovat přijetí staršího dítěte, atd.) = 10 bodů

V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny.

Pokud se během roku uvolní místo, bereme děti z čekací listiny, s rodiči probíhá schůzka.

V případě předběžného zájmu o naši školku vyplňte prosím následující dotazník: