Pro uchazeče

Pro uchazeče

Blíže se s naší školkou můžete seznámit na Dni otevřených dveřích 15. 3. 2022.

Zápis do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka proběhne dne 4. 5. 2022 od 16:15-do 19:00

Čas k zápisu si prosím rezervujte na mailové adrese: marie.peroutkova@lesniskolkaberounka.cz

PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU ZDE (směrnice přijímacího řízení 2022/23): https://docs.google.com/document/d/1://docs.google.com/document/d/1aGdBvJk2kVwQZ3IEngZ42LBV4qytVN8DOJq7Rs_GvMk/edit?usp=sharing

Evidenční list (nutno vyplnit od lékaře a přinést v den zápisu) ke stažení zde:https://docs.google.com/document/d/1K39y9yuUlx4a1Z7czm2MfRkC1BGhLKtm/edit?usp=sharing&ouid=103638165391921009615&rtpof=true&sd=true

Žádost k předškolnímu vzdělávání 2022/2023( přinést v den zápisu) ke stažení zde: https://docs.google.com/document/d/1rzmFOirxiUHMI4dF2nLW3ZqmGR3JaXs8/edit?usp=sharing&ouid=103638165391921009615&rtpof=true&sd=true

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. věk – resp. zralost dítěte pro předškolní docházku 

Děti do dvou let- nepřijímáme, 2-3 roky = 10 bodů, 3-4 = 40 bodů, 5-6 = 20 bodů

  1.  model docházky (počet dní) – celotýdenní = 50 bodů, třídenní = 40 bodů, dvoudenní = 20 bodů
  2. sourozenci již docházejících dětí do LMŠ = 40 bodů
  3. zájem rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami, = 20 bodů
  4. vzdálenost bydliště (Přednostně přijímáme děti z bližších lokalit, popřípadě přednost mají děti z lokalit, kde už bydlí stávající děti, důvodem je nižší ekologická stopa, méně času stráveného v autě, možnost spolujízd rodičů) = 10 bodů
  5. průvodci po konzultaci s pedagogem mohou některým dětem dát přednost před jinými z důvodu doplnění určitých složek skupiny k naplňování vzdělávacích cílů (např. Pokud  bude ve skupině převládat více kluků, budou preferovat přijetí holčičky. Pokud bude ve skupině málo starších dětí, budou preferovat přijetí staršího dítěte, atd.) = 10 bodů
  6. děti průvodců pracujících v LMŠ = 40 bodů

V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny nebo bude rozhodnuto losem.

Pokud se během roku uvolní místo, bereme děti z čekací listiny, s rodiči probíhá schůzka.

V případě předběžného zájmu o naši školku vyplňte prosím následující dotazník: