Pro uchazeče

Pro uchazeče

Blíže se s naší školkou můžete seznámit na Dni otevřených dveřích 15. 3. 2024. Mezi 9:00-12:00 lze nahlédnout do programu i zázemí Lesní mateřské školy Berounka.

Zápis do Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka proběhne dne 2. 5. 2023 od 16:15-do 19:00, na zápis přijďte prosíme s Vašimi dětmi, budou pro ně nachystaná malá stanoviště.

Směrnice přijímacího řízení ke ztažení zde:

Čas k zápisu si prosím rezervujte na mailové adrese: marie.peroutkova@lesniskolkaberounka.cz

K zápisu prosíme donést tyto vyplněné dokumenty:

Pro zápis k denní docházce na školní rok 2024/25 – Evidenční list pro dítě, žádost k předškolnímu vzdělávání

Pro zápis do individuálního vzdělávání: Oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Dokumetny ke stažní zde:

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. věk – resp. zralost dítěte pro předškolní docházku 

Děti do dvou let- nepřijímáme, 2-3 roky = 10 bodů, 3-4 = 40 bodů, 5-6 = 20 bodů

  1.  model docházky (počet dní) – celotýdenní = 50 bodů, třídenní = 40 bodů, dvoudenní = 20 bodů
  2. sourozenci již docházejících dětí do LMŠ = 40 bodů
  3. zájem rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami, = 20 bodů
  4. vzdálenost bydliště (Přednostně přijímáme děti z bližších lokalit, popřípadě přednost mají děti z lokalit, kde už bydlí stávající děti, důvodem je nižší ekologická stopa, méně času stráveného v autě, možnost spolujízd rodičů) = 10 bodů
  5. průvodci po konzultaci s pedagogem mohou některým dětem dát přednost před jinými z důvodu doplnění určitých složek skupiny k naplňování vzdělávacích cílů (např. Pokud  bude ve skupině převládat více kluků, budou preferovat přijetí holčičky. Pokud bude ve skupině málo starších dětí, budou preferovat přijetí staršího dítěte, atd.) = 10 bodů

V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny nebo bude rozhodnuto losem.

Pokud se během roku uvolní místo, bereme děti z čekací listiny, s rodiči probíhá schůzka.

V případě předběžného zájmu o naši školku vyplňte prosím následující dotazník: