Letní badatelská až „indiánská“ školka Berounka

První týden letní školky odstartoval na výbornou. Po rychlém seznámení dětí s průvodci a zázemím školky jsme přivítali našeho prvního váženého hosta – entomoložku Janičku. Vyrazili jsme s ní do lesa k naší zastávce „Lesní posilovna”, abychom mohli hledat vzácné hmyzí exempláře nejen v lese, ale i na přilehlé pasece a louce. Našli jsme opravdu obrovskou spoustu úžasných tvorečků a všechny jsme je opatrně prozkoumali. Měli jsme na to s sebou dobré vybavení – síťky, smýkadla, zkumavky, krabičky a několik druhů lup. Mezi naše nejlepší nálezy patřili např. housenka lišaje, líhnoucí se mandelinka topolová nebo křižák pruhovaný. Entomoložka Janička si rozhodně přišla na své a mohla nás toho spoustu naučit. Specializuje se totiž na motýly, u kterých jsme objevili a určili více než 10 druhů. Po tomto úžasném přiblížení, až splynutí s přírodou jsme otevřeli naše téma Indiáni, které se prolínalo celou letní školkou. Nejen prvním turnusem, ale všemi třemi. Hráli jsme nejrůznější indiánské hry a zkoušeli vyrábět různé indiánské výrobky jako lapače snů, náramky přátelství nebo čelenky. Dále jsme prozkoumávali okolní přírodu a vyráželi na delší výpravy. Dokonce jsme zabrousili i do archeologie při prohlídce sond, které byly provedeny v okolí Druztové. Nálezy až z doby železné nás ohromily. Ve čtvrtek za námi dorazil muzikoterapeut Petr, který nás naučil, jak se můžeme např. zklidnit, nebo získat sílu skrze hudbu. Věděli jste, že existují tzv. přirozené hudební nástroje, na které člověk umí hrát, aniž by se to musel učit?  A Petr jich k nám přivezl mnoho, různě velké bubny, činelky, chrastítka, harmonia, píšťalky a další. V pátek jsme první turnus zakončili velkolepou výpravou do tzv. Kouzelné rokle, odkud nás zpátky do Školky zavedla dlouhá stopovačka s pořádnými indiánskými úkoly.

Druhý turnus školky se taktéž velmi vydařil. Některé hry a vyrábění byly u dětí tolik oblíbené, že je chtěly zopakovat, ačkoli je už zkoušely v prvním týdnu, což bylo skvělé, protože je mohly samy naučit nově příchozí kamarády. Velmi oblíbenou se stala hra Náčelník vysílá bojovníka, která prověřila nejen obratnost hráčů, ale také odvahu a vytrvalost. Děti se kromě jiného naučily vyrobit lodičku pouze z materiálů nalezených v přírodě, učinily spoustu dalších úžasných objevů v přírodě a vyzkoušely si střelbu z luku. I s touto skupinou jsme se vydali prohlédnout si výkopy archeologické sondy na Homolce. Ve středu školku navštívila umělkyně Sam z České Břízy a podnikla s dětmi skvělý výtvarný workshop, kde děti vyráběly zvonkohry z přírodních materiálů a kovu, který byl již prakticky odpadem – různé matky, klíče apod.

Program na třetím turnusu letní školky byl velmi pestrý a plný zajímavých návštěv. Navštívila nás hydrobioložka, s kterou jsme se učili lovit a určovat vodní živočichy a vyzkoušeli několik pokusů s vodou. Přivítali jsme také Karla Makoně, který nám přinesl několik záchranářských příběhů, ale také živou sovu ze svojí Záchranné stanice. Procvičil si s námi živočichy, kteří žijí v naší přírodě. Náš program obohatila také Pavla Skálová. Přinesla netradiční hudební nástroje a také s dětmi vyráběla papírová motýlí křídla. Naše pozvání do školky přijal pan Ing. Folk.   Přinesl dětem zajímavosti ze světa  ornitologie. I letos za námi zavítal geolog Petr Rajlich. Bádalo se na spilitech u řeky Berounky, v kostele Maří Magdalény – kde je amatérská sbírka minerálů a hornin. Z kamenů, kartonu a drátu se vyráběly postavy.  Takové vyrábění pomáhá v zapamatování si důležitých souvislostí o hornině, ze které se vyrábí. V pátek nás čekal antropologický program.  Do údolí Berounky dorazil indián. Tomáš Hirt-převlečený tatínek antropolog, který o indiánech znal spoustu zajímavostí založených na opravdovém empirickém výzkumu.

Za Berounku Bc. Veronika Peckertová a Bc. Alžběta Kalinová