V novém školním roce jsme v naší školce opět mohli přivítat několik nováčků, i když někteří z nich nám až tak úplně neznámí nebyli, neboť v minulém roce občas do školky spolu se svými rodiči doprovázeli své sourozence. Někdo se zvládl zadaptovat velice rychle, jinému to trvalo o něco déle, a někdo ještě potřebuje čas, aby si zvykl na nové prostředí a odloučení od rodičů.

Ve školce děti měly možnost pohrát si v blátivé kuchyňce, na jílovém kopečku, v prkenném domečku či na stromech u dřevníku. Aby se děti krom  školky seznámily i s jejím krásným pestrým okolím –  poskytujícím jim spoustu prostoru na různé hry, pozorování a zkoumání přírody, i zdokonalování motorických dovedností při pohybu v terénu – začali jsme chodit zpočátku na kratší a později i na delší výpravy s batůžkem. Někdy jsme zapřáhli i vozík s nákladem a posvačili jsme v lese.

     Brzy nás čekala první letošní slavnost, a to Slavnost úrody. Během našich putování jsme sbírali různé plody a také zajímavé přírodniny na výzdobu školky. Děti také na slavnost vyrobily plakát a tematicky ozdobený ubrus.

     Zkoušeli jsme modelovat ze slaného těsta ovoce a zeleninu, kreslit do mouky, vítali se v kruhu s jablíčkem, naučili jsme se hrát hru „na salát“ a z brambor jsme vyráběli razítka a pomocí nich pak následně tvořili obrazy.

     Dozvěděli jsme se,   jak rostou brambory, a vymýšleli, co vše se z nich dá uvařit. Zkoušeli jsme jako popelčiny holoubci přebírat hrách a čočku. U příkopu jsme se pokaždé pokoušeli znovu a znovu najít nějaké spadlé kaštany. Několikrát jsme také došli na pole k balíkovému bludišti, kde se dalo prolézat úzkými cestičkami mezi balíky nebo skákat z balíku na balík, šplhat nahoru či se klouzat dolů. Také jsme zde do pytle sesbírali trochu slámy na zimu do pelíšků pro morčátka a zbytky klásků se zrny.

     Na konci měsíce nás čekala návštěva sférického kina v místní Sluníčkové školce (děkujeme za pozvání!)  a také –  Svatomichaelská  slavnost a  stezka odvahy.

Bc. Alžběta Kalinová